Elektriciteit

Ook het nieuws gezien? Over het tekort aan elektriciteit.

Ja, ondertussen is het alweer “bon ton” om voor kernenergie ed te zijn maar in 2005 helemaal niet. Toen was ik nog jongerenvoorzitter van Jong VLD (nog voor het afgekalfde Open VLD). Toen er nog politieke jongerenbewegingen waren.
Toen pleitten wij voor het behoud van kernenergie en haalden toen al argumenten aan die de WHO later nog zou herhalen (niet op basis van ons artikel maar toch…)

Jong-VLD: Voorstander van behoud kernenergie

Berichtdoor Persberichten op wo 7 sep 2005, 17:23

Ook Jong VLD pleit voor het behoud van energiewinning uit kerncentrales en vertrouwt in de technologische vooruitgang voor het oplossen van het probleem van het kernafval. Tevens wil Jong VLD dat de overheid mee investeert in de ontwikkeling van derde generatie kernreactoren, de zogenaamde EPRs (European Pressurised Water Reactor). 

Uiteraard pleit Jong VLD ook voor de uitbreiding van het gebruik van alternatieve energiebronnen zoals wind-, getijden- en zonne-energie, maar nu al is duidelijk dat deze alternatieven tegen 2015 onvoldoende zullen zijn om het wegvallen van kernenergie op te vangen. Bovendien is bijvoorbeeld windenergie nog steeds een stuk duurder dan conventionele energiebronnen. Wil de SP.A “de mensen” in de toekomst nog meer laten betalen voor hun energie?
Bovendien is oa. windenergie bij de huidige stand van de technologie een weinig stabiele energiebron. Als er te weinig wind is, kunnen de turbines niet draaien, als er veel wind is, evenmin. Het ziet er dus naar uit dat de alternatieve energiebronnen zullen moeten aangevuld worden met een goedkope, stabiele energiebron. Kernenergie opwekken in eigen land is hiervoor nog steeds de meest geschikte oplossing. Zelf uitstappen uit kernenergie en tegelijk elektriciteit aankopen die is opgewekt uit kernenergie in Frankrijk (aan de Belgische grens!), is al helemaal absurd.

Onze kerncentrales behoren tot de veiligste en milieuvriendelijkste van de wereld. Onze kerncentrales zijn ook nog relatief jong. Kerncentrales van dit type kunnen desgewenst nog tot 2030 mee zonder bijkomende veiligheidsrisico’s. Bovendien produceren kerncentrales geen CO², noch stikstof- of zwaveloxides, wat het behalen van de strenge Kyoto-normen ten goede komt. Voor Jong VLD kan er ook best geïnvesteerd worden in “derde generatie” kernreactoren, ter vervanging van de huidige Belgische reactoren.
Als jongeren vinden wij dat de keuze voor onze energiebronnen gegrond moet zijn en op langere termijn moet bekeken worden. Daarnaast spreekt het vanzelf dat negatieve milieueffecten van de energieproductie zoveel als mogelijk moeten worden vermeden. Kernenergie is in dat opzicht onontbeerlijk. Voor de berging van het kernafval bestaan al een aantal technologische oplossingen (berging in diepe, geologisch stabiele kleilagen) die in de toekomst verder moeten worden onderzocht en in de praktijk gebracht.
Jong VLD steunt dan ook het wetsvoorstel-Dedecker en roept de VLD-parlementairen en Voorzitter Somers op het voorliggende voorstel te ondersteunen.

Dewi Van De Vyver, Voorzitter
Edward Roosens, Politiek Secretaris

In 2005 was het nog niet “bon “ton” om over kernenergie op deze manier te praten. Toen was ik een dissident, iemand die het niet goed voor had met onze toekomst en moederke natuur. Een politieke carrière is mij niet gegund geweest. Ik weet één ding, als we achtereen hier collectief in de kou en donker zitten moeten ze niet aan mijn deur komen kloppen,
Jammer dat onze politici zo kortzichtig zijn. Ik lach mij een kriek als ik Freyake vandaag op het nieuws een Staten Generaal over energie hoor bijeen roepen. Had ze dat niet in 2005 kunnen doen, dan hadden we nu misschien al een antwoord gehad.

JEP

Beste,

Ik heb er stilaan mijn buik van vol, van al dat links ethisch verantwoord denken.
Ik ben persoonlijk heel opgetogen over de campagne van het nucleair forum. Het stemt je tot nadenken.
Iedereen wil wel leven in Utopia, maar daar we daar nog een heel eind van zijn verwijderd, moeten we het tot die tijd redden met de middelen die we hebben.
Op de baricades staan roepen dat iedereen maar “milieuvriendelijke” energie moet gebruiken is 1 ding, jammer dan wel dat steunmaatregelen als subsidies voor zonnepanelen worden afgeschaft. Volgens mij is dat ook misleidende reclame.
Wat al die links ethisch verantwoorde denkers er ook niet bij vertellen is dat de huidige maatregelen die zijn genomen om ons te voorzien in die zogenaamd “groene” energie niet voldoende zijn om 10% van onze bevolking van energie te voorzien.
Daarnaast denk ik, is deze winter eens te meer gebleken dat totale afhankelijkheid van buitenlandse energiebronnen (gas uit rusland, olie uit saoudi arabie) niet onmiddellijk iets is waarvoor we moeten staan springen in het voordeel van het afbouwen van onze eigen energie voorziening. Integendeel, ik voel mij persoonlijk veel geruster met een overgeregelementeerde kerncentrale in Belgie dan ergens een in Rusland waar we niet eens het fijne van weten.
Dus voor u mee op de kar springt van al die milieuactivisten, hoop ik dat gewoon normaal denken de bovenhand zal nemen voor er een soort heksenjacht wordt gestart tegen een campagne die naar mijn mening zich zeer neutraal opstelt en absoluut niet misleidend is. De objectieve lezer zal oordelen of deze campagne tot doel heeft de onverschilligheid bij de burger weg te nemen eerder dan het promoten van nucleaire energie. Het dogmatische en eenzijdige verwerpen van nucleaire energie zoals partijen als Groen lijkt mij een geval van de pot die de ketel verwijt.

MVG

Dewi Van De Vyver

http://standaard.typepad.com/marketingblog/
http://www.groen.be/actualiteit/Nieuwsflash-vecht-mee-tegen-kernenergie_886.aspx
http://www.nuclearforum.be/nl