politiek

Ik heb lang getwijfeld om hier dit te schrijven. De kans dat ik mij niet juist uitdruk, de kans dat ik verkeerd word begrepen is groot. Maar aan de andere kant, vrijheid van meningsuiting dragen we hier in dit kleine gedeelte op aarde nog redelijk hoog in het vaandel en dus waag ik mij toch aan deze blog.

De aanleiding van dit schrijven zijn de gebeurtenissen in Noorwegen maar de frustratie leeft al langer.
Wat in Noorwegen is gebeurd is verschrikkelijk, laat me daarover duidelijk zijn. Zoveel families die door de dood van een jong kind worden geraakt, is teveel tragedie om als mens te begrijpen.

Ik ben alleen niet overtuigd dat we onze pijlen mbt schuld enkel moeten richten op Anders Behring Breivik en diens gedachtengoed. Ja hij heeft het gedaan. Laten we met z’n allen een psychologisch profiel opstellen, het internet afschuimen naar nog zo een paar gekken die dergelijke onzin verkopen en dan steken we die collectief in een hokje, benoemen dit hokje als “rasistisch, islamofoob, krankzinnig, nationalistisch, patriotistisch”.
Laten we dan ook met z’n allen, normale mensen die zich eens laatdunkend uitlaten over de multiculturele samenleving dat hokje voorhouden. Als je dat zegt dan ben je zoals Andres. Voila, opgelost. Dan kunnen we nu verder onze ogen sluiten.

Dat is wat er nu gebeurd. De politiek, de media, de gevestigde macht, is bezig dit voorval in hun voordeel uit te spelen. Het zal, net als 9/11, aangegrepen worden om minder populaire, maar nu duidelijk noodzakelijk geworden maatregelen, door te voeren die de politieke macht alleen maar vergroot en onze privacy, democratische verworvenheden, vrijheid, gelijkheid etc stilletjes maar zeker afkalven tot er niets meer over is.

De reacties op de VRT waren niet mis. Hoe vaak is er niet gezegd dat  Anders Behring Breivik nationalistisch was. Nationalistisch gedachtengoed. Ha ja, uiteraard, we hebben in België ook zo’n partij, voor de VRT enkel in Vlaanderen, de N-VA, jaja, ook NATIONALISTISCH. Gelukkig zitten ze niet meer aan de onderhandelingstafel. Stel je voor, zo’n stel gekken zoals dien Andres. Weer een mening, een groep mensen uitgesloten. Enkel denken zoals zij (politiek, media) is toegelaten.

Ben ik paranoïde? Ik dacht het niet zo, ik vond dat de reacties op Maingain zijn wens voor een corridor naar Brussel dezelfde toon hadden mogen hebben als de menige reacties op de eisen van de N-VA, maar Maingain wordt door andere machten beschermd dus daar reageren we dan maar niet op. Die is nl. niet nationalistisch maar Belgicist. Da’s iets anders hé. Die mag wel aan de onderhandelingstafel. Mee het zoveelste gedrocht uit de Belgische geschiedenis opbraken waar dan u en ik met z’n allen voor mogen betalen. Didier Bellens zal niet moeten betalen, die zijn geld zal wel veilig zitten voor de Belgische fiscus en anders kan hij het nog op een akkoordje gooien of eens bellen naar Elio Di Rupo.

Het komt allemaal op hetzelfde neer. Onder het mom van democratie, gelijkheid, broederlijkheid, draait men ons een rad voor de ogen. Blindelings trappen we van de ene uitgezette val in de andere. Een niet limitatieve lijst van een aantal valletjes uit de Belgische politiek die wij blijven slikken…

*Van dienstencheques die steeds meer moeten kosten, want populair (stel u voor) en daarmee bevoordelen we de middenklasse (WTF, oorspronkelijk zijn dienstencheques in het leven geroepen voor ZWARTWERK in de lagere loonklasse tegen te gaan), dus nu laten we die middenklasse daar meer voor betalen (?! way to go government
*energiecertificaten waar we nu met z’n allen voor moeten opdraaien (hebben die dat dan niet berekend op voorhand, eens over nagedacht?)
*belastingaftrekposten die jaarlijks veranderen, naargelang de bevoegde minister die nog eens wil scoren. Het verzet tegen flattax is nog zo’n rad dat hiermee samenhangt. Want u en ik hebben misschien op het einde van de maand nog een centje over om dat ene vakje pensioensparen op ons belastingsformulier in te vullen, maar laat u niet in de luren leggen, als je geen aftrekposten kan invullen dan betaal je op het einde van de rit. De netto belastingsbetaler in dit land is de ondergrens van onze maatschappij. Niet de “sterkste” schouders zoals “men” dat zo graag poogt te zeggen. Die echte “sterke” schouders, hun geld dat wordt via grote venootschappen en notionele aftrekposten netjes bijgehouden. Flattax zou daar iets aan kunnen veranderen maar dat zou te eenvoudig zijn.
*hoge lasten op arbeid. Uw werkgever betaalt voor u evenveel als voor een freelancer. Als je dan mag kiezen, neem je dan liever iemand vast in dienst die je amper nog kan buitengooien, of werk je dan met een freelancer, die veel minder kost om aan te werven en buiten te gooien. You do the maths. Als vakbonden en politiek serieus zouden zijn over “iedereen aan het werk krijgen” dan had men al lang de lasten op arbeid verlaagt.
*brugpensioen en langer werken: terwijl men ons doodslaat met het gezeik over werken tot 65j vergeet men wel een paar fundamentele dingen te melden. 1) om een volwaardig pensioen te krijgen kan men werken tot 65 of een loopbaan van 45 jaar afwerken. Indien men vroeger op pensioen (moet) gaan dan is dat een gedeelte van die 45 jaar. 2) terwijl u en ik beseffen dat we waarschijnlijk lang gaan moeten werken, keurt Milquet zonder verpinken brugpensioen vanaf 50jaar goed. 50 jaar he, als die beginnen werken zijn op 20j en 80j worden dan hebben die 30jaar gewerkt om 50jaar van de staat te leven!!! Dat kan toch niet?!
*asiel en migratie: leg mij eens uit waarom wij in hemelsnaam een asiel en migratie wetgeving hebben? Ik begrijp heel goed dat mensen naar hier komen en een beter leven zoeken. Wel, ofwel geven we die mensen dan gewoon de kans om een beter leven te zoeken en stellen we daar voorwaarden aan ofwel stoppen we met hypocriet te zijn, zorgen we voor een snelle en in de tijd gelimiteerde procedure en sturen we terug wat volgens de regels niet onder asiel thuishoort. Ik ben altijd voor open grenzen geweest. Open grenzen maar wel geregulariseerd in die zin dat je bvb eerst hier een aantal jaar moet LEGAAL werken om dan recht te hebben op de rechten die een land biedt. Dat is overal anders maar ik vind, eerst de plichten en dan de rechten, en dat geldt niet alleen voor immigranten maar voor iedereen! En als we ons daar al eens aan houden, dan zouden er veel minder conflicten zijn tussen mensen want dan voelt de ene groep die alleen maar plichten vervult zich niet de hele tijd in het zak gezet door die groep die alleen maar leeft van de rechten.
*…

En dat laatste puntje brengt mij dan meteen weer tot bij Noorwegen en de grote schuldige van het drama.
Mijns inziens is de grote schuldige “de politiek”. En ik mag dit zeggen omdat ik mij als student hier ook heb voor geëngageerd. Ik ben compleet gedesillusioneerd geweest. Ik heb gezien met lede ogen hoe de grootste idioten als “puppets on a string” het parlement in werden gegooid om te vermijden dat er nog maar enige competentie in het parlement zou zitten dat gebruike zou kunnen maken van deze parlementaire macht.
Op zich een nobel iets, mensen die zich willen inzetten voor de maatschappij, voor het welzijn en de welvaart van alle mensen.
Politiek betekent echter ook macht en daar knelt het schoentje. Er is op zich niets mis met macht an sich, als deze juist en correct en enkel binnen de functie van de politicus wordt aangewend. Maar zo werkt het niet, zo werkte het nooit.
Wat de laatste decennia steeds meer is opgevallen is dat politiek maar denkt aan één enkel iets, en dat is om de politiek.
We wijzen de vriendjespolitiek in Griekenland en Italië wel met de vinger om te vergeten dat het hier niet veel anders is. Integendeel, wij pretenderen dat het niet zo is, daar zijn ze er tenminste eerlijk over.
Al 2 federale verkiezingen op rij stemmen de Vlamingen voor een oplossing van het communautaire conflict mbt de ONGRONDWETTELIJKE samenhouding van het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde*.
We stemmen voor een vereenvoudigd België, een verantwoordelijk België, één dat zijn rechten en plichten nakomt, een land waar we profitariaat van de staat met de vinger wijzen en graag vooruit willen komen, met zijn allen. We stemmen voor een oplossing mbt criminaliteit in Brussel, een oplossing voor daklozen, een oplossing voor de multiculturele samenleving, huisvuilophaling, treinen die op tijd rijden, minder files, meer geld op onze bankrekening, goed onderwijs voor onze kinderen, tijd voor onze kinderen op te voeden, ruimte om te ondernemen, de vrijheid om te leven, gelijkheid voor iedereen!!! en niet voor enkelen.
We stemmen tegen banken crisissen, brugpensioen op 50, corruptie, fraude, sjoemelen, incompetentie, gefoefel in de marge, gezeik op tv, gebrek aan daadkracht.
En wat krijgen we elke dag op ons bord, het tweede.
En dan verschieten ze ervan dat er gekken rondlopen die de feiten plegen die ze plegen.
En dat niemand nog geld geeft voor de verschrikkelijke humanitaire ramp in de Hoorn van Afrika.
Dat mensen hun vertrouwen in politiek, democratie ed kwijtgeraken.
Maar dat heeft de politiek enkel en alleen aan zichzelf te danken.
Want door weer eens dezelfde citroen leeg te knijpen loopt men alleen het risico dat die citroen straks ook effectief leeg is en dan blijft er niets meer over.
Door doof en blind te blijven voor de problemen van de multiculturele samenleving, voedt men de onderhuidse wrevel die er leeft.
Door de ogen te sluiten voor militaire regimes in Afrika voedt men de apathie die er heerst mbt de voedselcrisis in de Hoorn van Afrika, we geven al 30jaar geld en NIETS is er veranderd, niets.
Door de ogen te sluiten voor de regimes in Noord-Afrika en deals te sluiten met tirannen, dictators, Berlusconi’s, Poetins, Kadaffis, zorgt de politiek ervoor dat ze geen haar beter is dan hen.
En dan ben je als burger nog maar op één ding aangewezen, en dat is jezelf. En als je een beetje geluk hebt zoals wij, dan wordt je hier geboren, in West-Europa, of Amerika, en met wat chance blijf je onder de radar en kan je een relatief ok leven lijden, niets te uitbundig, gewoon met de tent een op vakantie, een huisje opknappen en met wat goede vrienden en familie is het dan allemaal wel draaglijk.
En als je pech hebt dan woon je nu in Somalie, of Libië, of Rusland, … .
We denken dat we veilig zijn voor dat soort toestanden maar het is door onze apathie en plantrekkerij dat we niets anders doen dan blijven in de de val trappen die voor ons is gezet. We zullen misschien niet sterven van de honger, maar onze vrijheid van meningsuiting is al langer in gevaar. De stap naar een regime zoals in Rusland is sneller gezet dan we denken.
PS: opdat dit geen gigantisch epistel zou worden, stop ik hier met schrijven. Ben ik onvolledig, ja, daar ben ik mij van bewust. Ben ik soms ongenuanceerd, zeker. Ben ik een gefrustreerde burger, ja zeker en vast, maar ik doe mijn deel van de plicht en neem mijn deel van het recht en voorlopig is dat in evenwicht en lukt het me om een soort “peace of mind”-state te hebben en denk ik niet na over een of andere aanslag op een top-politieker uit de Belgische politiek. En de volgende verkiezingen stem ik opnieuw op de
N-VA, niet omdat ik het eens ben met alles wat ze zeggen of omdat ik vind dat ze uitzonderlijk getalenteerd politiek personeel hebben, maar gewoon omdat ik het beu ben dat er met mijn stem geen rekening wordt gehouden.

Het voortbestaan van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde is actueel geworden door een uitspraak van het Grondwettelijk Hof van België. Dit arrest kwam tot stand na verzoekschriften van Hugo Vandenberghe, Herman Van Rompuy en Carl Devlies, de v.z.w. Nieuw-Vlaamse Alliantie, Geert Bourgeois, Frieda Brepoels, Danny Pieters, Ben Weyts, Gerolf Annemans, Bart Laeremans, Roland Duchatelet, J. Van den Driessche, e.a. Dat hof (toen nog Arbitragehof geheten) oordeelde in een arrest in 2003 dat de huidige indeling van België in kieskringen onhoudbaar is.[2] Daar waar elders in België de kieskringen overeenkomen met de provincies, is dat in Vlaams-Brabant en Brussel niet het geval. Dit vormt een onaanvaardbare ongelijkheid. Het Hof gaf de politiek tot de volgende federale verkiezingen, die gepland stonden voor 24 juni 2007, de tijd om de kwestie op te lossen, anders zouden de verkiezingen ongrondwettelijk zijn.

De Vlaamse partijen zagen in het arrest steun voor hun eis tot splitsing van de kieskring. De Franstalige partijen benadrukken dat het Hof nergens een splitsing oplegt en zien ook een terugkeer naar de oude arrondissementele kieskringen als mogelijke oplossing, zodat BHV toch behouden kan blijven.

Op 13 november 2007 liet Marc Bossuyt – de nieuwe Nederlandstalige voorzitter van het Grondwettelijk Hof – verstaan in een interview dat – volgens zijn interpretatie – de volgende federale verkiezingen na 2007 niet grondwettelijk zijn zonder regeling voor het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde.[3][4]

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s