Antwoord

Na mijn mail aan het JEP kreeg ik prompt een mail terug met de beslissing van het JEP mbt de klacht.

De beslissing is nog niet definitief, alle partijen hebben nog het recht om hun opmerkingen op dit antwoord te geven.

Ik wil ook nog even aangeven dat ik absoluut voorstander ben van hernieuwbare groene energie, maar dat ik aan de andere kant ook niet dom ben en besef dat ons energieprobleem verschuiven naar niet-democratische landen waar een contract sluiten niet hetzelfde wil zeggen als in de EU, ons geen stap dichter brengt bij de oplossing.

Bevoegdheid JEP

De Jury heeft vastgesteld dat de communicatie in kwestie gebruik maakt van de massamedia en als bedoeling heeft het debat te lanceren over nucleaire energie en haar imago en aldus al dan niet rechtstreeks het gedrag van de burger kan beïnvloeden. Deze communicatie dient derhalve beschouwd te worden als reclame en valt dus onder de bevoegdheid van de JEP.

De bevoegdheid van de JEP beperkt zich tot de inhoud van de reclame (redactionele en visuele elementen). De JEP zal zich derhalve enkel uitspreken over de reclame en velt geen oordeel over het voorwerp van de campagne (in casu nucleaire energie) noch over de vzw “Nucleair Forum” en haar financiering.

Beslissing van de JEP m.b.t. de campagne

De Jury stelt vast dat de campagne (affiches, advertenties, Tv spot) gebruik maakt van voor- en tegenargumenten om vervolgens de lezer/kijker uit te nodigen om na te denken over de problematiek m.b.t. nucleaire energie en zich terzake een persoonlijke opinie te vormen. Er wordt telkens verwezen naar de website http://www.nucleairforum.be.

De Jury neemt er nota van dat de benaming “Nucleair Forum” tevens de naam van de vereniging betreft (sinds 1972).

Na raadpleging van de website stelt de Jury vast dat elke bezoeker meteen (zowel op het ogenblik van de taalkeuze als onder de rubriek “Over Nucleair Forum”) kan achterhalen dat de doelstelling van het Nucleair Forum duidelijk bestaat uit het bevorderen van de vreedzame toepassingen van kernenergie.

Gelet hierop is de Jury van oordeel dat de campagne niet van aard is om de burger te misleiden m.b.t. de identiteit van de adverteerder.

De Jury stelt vast dat deze campagne bij de burgers inderdaad, gezien de benaming ‘Nucleair Forum’, de verwachting kan wekken dat er een debat zal gehouden worden over nucleaire energie.

De Jury stelt dienaangaande vast dat er naast een uiteenzetting van de voor- en tegenargumenten, er een chatsessie voorzien is op 19 februari 2009 (rubriek Agenda, Chat) en dat er tevens een link aanwezig is (rubriek Pers, In de pers) naar andere media waar debatten op gang werden gebracht. Bovendien blijkt uit de reactie van het Nucleair Forum zelf dat zij effectief het debat met alle betrokkenen willen aangaan.

De verwachting die gecreëerd wordt in hoofde van de burger, wordt dus effectief ingevuld.

Gelet op voorgaande is de Jury van oordeel dat deze campagne niet van aard is om de consument te misleiden m.b.t. de doelstelling van de campagne.

De Jury stelt vast dat pro- en contra-argumenten op de website op een gedocumenteerde wijze aangebracht worden. Deze informatie kan de debatten en discussies voeden zodat de burger zich een genuanceerde opinie kan vormen.

Tenslotte is de Jury van oordeel dat de verwijzing naar alternatieve energieën niet op een denigrerende wijze geschiedt.

Gelet op voorgaande en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Deze beslissing betreft alleen de reclame en slaat niet op de aangeboden producten en/of diensten. Het mag in geen geval worden beschouwd als een garantie, want ingeval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd.

De klagers en de adverteerder hebben de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen tegen deze Jurybeslissing overeenkomstig art. 6 van het JEP reglement (zie http://www.jep.be , rubriek “reglement”).

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s