dt

Het is godgeklaagd die Nederlandse taal. Met de stomme steeds veranderende spellingsregels, het gezever met de zevenendertig samengetrokken klanken en sterke werkwoorden om nog maar te zwijgen over dt. Hoe zeer ik er ook op let, mijn best doe dat domme regeltje hij loopt dus hij wordt met dt tracht spontaan toe te passen, af en toe sluipt er toch nog een dikke vette dt fout in mijn schrijven. Liefst nog een dt achter een voltooid deelwoord. Dan weet je pas hoe hard ik mijn best heb gedaan om toch maar overal een t achter te zetten.

Ik lanceer bij deze een oproep om per definitie een t achter alles te zetten. ook achter voltooide deelwoorden, zelfstandige naamwoorden, bijvoegesels zodat niemand nog last heeft van d, t of dt.

Bovenstaand tekstje leest dan als volgt

Het ist godgeklaagdt diet Nederlandset taalt. Met det stommet steedst veranderendet spellingsregelst, het zevert met det zevenendertigt samengetrokkent klankent ent sterket werkwoordent omt nogt maart tet zwijgent overt dt. Hoet zeert ikt ert ookt opt let, mijnt best doet dat dommet regeltjet hijt loopt dust hijt wordt met dt tracht spontaant toet tet passent, aft ent toet sluipt ert tocht nogt eent dikket vettet dt fout int mijnt schrijvent. Liefst nogt eent dt achtert eent voltooidt deelwoordt. Dant weet jet past hoet hardt ikt mijnt best hebt gedaant omt tocht maart overalt eent t achtert tet zettent.

Ikt lanceert bijt dezet eent oproept omt pert definitiet eent t achtert allest tet zettent. ookt achtert voltooidet deelwoordent, zelfstandiget naamwoordent, bijvoegeselst zodat niemandt nogt last heeft vant d, t oft dt.

🙂

Advertenties

Een gedachte over “dt

  1. Qua spellingregels is er niets zo simpel als dt: het is ‘jij kijkt’ dus is het ook ‘jij wordt’. Dat veranderen zou pas verwarrend zijn.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s